Szabályzat

Apróhirdetés feladásának szabályai:

A hirdetés feladásához szükséges a regisztráció.

Figyelem!

A vai.hu apróhirdető portál kizárólag magyarnyelvű és magyarországi magyaroknak szóló hirdetéseket jelenít meg kizárólag Magyar, vagy magyarországi székhelyű cégektől és magánszemélyektől.

A vai.hu nem vállal felelősséget:

az oldalakon elhelyezett apróhirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok helyességéért vagy valóságtartalmáért;

a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;

a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot a hirdetési szöveg stílusának megváltoztatására, az újság arculatának megfelelően.

Adásvételi, bérbeadási hirdetésnél irányár, érdeklődési cím vagy telefonszám feltüntetése szükséges.

Képfeltöltés:

Erotikus, pornográf, erőszakot sugalló vagy egyéb nyomdafestéket nem tűrő tartalmú képeket nem áll módunkban elfogadni. Ezek a hirdetések törlésre kerülnek.

Közületek számára a céglogó feltöltése TILOS! Ezek a hirdetések törlésre kerülnek.

A vai.hu szolgáltatásait a Felhasználó a saját felelősségére használja. A Felhasználó teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy beszerezte a szöveg megjelenítéséhez esetlegesen szükséges valamennyi engedélyt és hozzájárulást, továbbá azért, hogy szöveg nem sérti más harmadik személy személyiségi jogait továbbá más harmadik személynek nincsen olyan, különösen kegyeleti vagy személyes adatvédelmi joggal vagy szellemi alkotással kapcsolatos joga, mely a szöveg közzétételét megakadályozza vagy korlátozza vagy ezen jogok jogosultjainak törvényes jogait és érdekeit sérti.

Ezen jogok megsértése miatt kizárólag a látogatót terheli felelősség. A látogató objektív felelősséggel tartozik a vai.hu-val szemben és köteles megtéríteni a vai.hu teljes kárát, mely őt abból éri, hogy a látogató fenti kötelezettségét nem tartotta be.

Változtatás, szabálytalan hirdetések törlése:

A vai.hu tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a Honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

Fenntartjuk a jogot a hirdetések, reklámok és egyéb, a vai.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésére az alábbi esetekben:

ellenkezik a vai.hu hirdetési szabályzatával

egyértelműen megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;

jogsértést megvalósító vagy jogsértésre buzdító hirdetés,

ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési szabályok kikerülésére, kijátszására alkalmas,

többszörösen feladott hirdetések,

pontencia, koncentráció, libidó és más csodafokozó kivonatok, gyógyszerek, tápoanyagok, étrendkiegszítők vagy a felsoroltakhoz akár kismértékben közelítő témák

hírlevélküldéssel, mail-címek kereskedelmével vagy gyüjtésével akár érintőlegesen is foglalkozó hidetések

Olyan tartalom szerepel a hirdetésben, amely:

nem a rovat jellegének megfelelő;

szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;

erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, természetet károsító magatartásra ösztönöz;

félelemérzetet kelt;

amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be,

bármilyen pornográf vagy erotikus szolgáltatást hirdet

indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;

megítélésünk szerint árthat a vai.hu portálnak, üzleti partnereinknek vagy szolgáltatásaink felhasználóinak;

üdülési csekkel kapcsolatos hirdetéseket nem áll módunkban megjelentetni, ha ilyet tapasztalunk, akkor haladéktalanul töröljük.

Más Internetes ajánlatok reklámozása nem kívánatos.

A szerkesztőknek, operátoroknak joguk van a fenti szabályok megsértőit figyelmeztetés nélkül korlátozni a felhasználói jogokban.

A vai.hu szerkesztőségének joga van adminisztrációs célokból betekinteni a felhasználók adataiba, adott esetben utána járni a felhasználó IP-címének, hogy zároltassa a címet vagy a szolgáltatót.

A vai.hu arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

A vai.hu fenntartja magának a jogot a felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

Technikai tudnivalók:

A felhasználói adatok nyilvános, internetes felületről való levétele, törlése nem jelent egyet az adatok fizikai megsemmisítésével. Az adatokat minden esetben megőrizzük. A Felhasználó a vai.hu szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott, korlátlan idejű felhasználásához. A Felhasználónak jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, valamint jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen. A látogatóknak a felhasználási feltételekhez kell tartania magát.    

Üzleti Szabályzat:

Aki a vai.hu apróhirdető oldalaira apróhirdetést, reklámot vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel, egyben elfogadja jelen hirdetési szabályzatot, valamint köteles tartania magát felhasználási feltételeinkhez. Az üzemeltető fenntartja a jogot a szolgáltatási díj bevezetésére előzetes értesítés nélkül, és annak módosítására.  

Kapcsolat:

 Ha bármilyen a vai.hu által nyújtott szolgálátatást illetően kérdése van
vegye fel velünk a kapcsolatot